Magiska skolor

Precis som här på Tellus så är utbildning viktigt i Den Goda Cirkeln. Alla häxor går i skola när de är barn och ungdomar, men det är inte bara vanliga ämnen som matte och historia som lärs ut. Inte heller alla skolor ser ut som på Tellus, för här finns speciella skolor för dem som är extra magiskt begåvade.

Den Adveliska Skolan
för den Goda världens barn

Skolan som i folkmun kallas för “Adveliska” ligger på klotet Advel, i huvudstaden Nordherby. På Adveliska går fem klasser med barn i åldrarna 9- 14 år och de som inte kommer från Advel bor i Grönsaken, en grön byggnad bredvid själva skolhuset. Skolan är den högst aktade för de med magisk begåvning och därför skolas alla kungliga barn just här.

På Adveliska läser man:
Världskunskap med goa, snälla halvhäxan Lillevi Filander
Matematik med tråkiga, beige Urban Backlund
Lagkunskap med unga, roliga Shamsa Isladotter
Latin med stränga, trångsynta Livia Collandis
Historia med engagerade och okonventionella Pierre Tornquist
Magilära med förtroendeingivande och allvarsamma Alerio Belletor
Tornlära med självaste rektorn Greger Nord

Castella

På klotet Kändo ligger Den Goda Cirkelns stora militärskola Castella. På Castella tränar tusentals magiskt begåvade häxor året runt i försvarets konst, för att förbereda sig för att göra sin del i att skydda häxornas värld.

På de olika departementen får ungdomar lära sig att slåss både med magi och med svärd. Departementen är:

– Telumkastning
– Förskansning
– Formellära
– Flygning
– Svärdshantering

Läs mer om Den Goda Cirkels fäktning här!

Castellas indelning

Alla häxor som läser på Castella blir indelade i olika placeringar inom armén. Dessa placeringar är:

Första infanterist som strider i fronten, till fots, med svärd
Andra infanterist som strider till fots med antingen svärd, Telum eller sköld
Tredje infanterist som flyger och strider i tre dimensioner
Kavallerist som strider till klacklack med Telum
Artillerist som skjuter iväg stora klot av ljus med katapulter
Ljusarkitekt som skapar ljusväggar åt armén

Vilken placering skulle du få? Gör vårt quiz och se!

Ryttskär

Ryttskär är Castellas regemente för träning i kavalleriet. Regementet ligger på Stjärnholm på klotet Akvam. Här får häxor lära sig ta hand om klacklackar, de flygande riddjur som de ska strida från. Klacklackar är varmblodiga, sociala och nyfikna djur. På Ryttskär lär sig kavalleristerna att strida från klacklackryggen.

Ryttskärmössan – ett måste för alla kavallerister!