Den Goda Cirkelns magi

Magin i Den Goda Cirkeln beror inte på magiska drycker eller trollspön, istället grundar sig magin i varje häxas inre styrka som de kan använda på olika sätt beroende på vilken gåva de har. Magin består av ljus och att genom tankens styrka utföra olika trollslag som exempelvis flytta saker med tanken eller se platser långt bort. Magiska krafter går i arv och om man har stora magiska förmågor så är det viktigt att man lär sig använda dem på rätt sätt och till rätt saker. Häxornas magiska språk är latin, läs mer om det här.


Serena, som är ett klot i Den Goda Cirkeln, är ett lysande eldklot och är ljuskällan till allt magiskt ljus i världen.

Jättemaran

Jättemaran är en av Den Goda Cirkelns regenter och det är hennes ansvar att alla häxor är trygga. Jättemaran är den mäktigaste häxan av alla och hennes viktigaste uppgift är att fördela Serenas ljus och värme till alla kloten i Den Goda Cirkeln så att alla häxor får dagsljus. Att skapa en sol åt varje klot är det svåraste trollslaget av alla.

Torn

Torn ger magisk kraft och Jättemaran har det högsta tornet av alla eftersom ju högre torn man har desto mer makt ger det. Det är tack vare hennes höga torn på Kändo Slott som hon kan skapa en sol på varje häxas himmel.

Ianua Virti

Ianua Virti betyder dygdens dörr och är den dörr på Kändo Slott som leder upp till Jättemarans torn, det högsta i Den Goda Cirkeln. Det är bara Jättemaran som får gå upp i tornet och det är bara hon som vet var nyckeln till Ianua Virti förvaras.

Ingen kunde ge ett mer respektingivande intryck. Jättemaran hade sitt hår uppsatt som traditionen bjöd: en lång fläta virad och upplagd på huvudet till ett torn av hår. På de olika våningarna var ädelstenar fästa, en för de olika tappra gärningar hon gjort under sina 36 år som Jättemara. Hon bar Kändoblå klänning, med kort släp och långa strutärmar. Klänningslivet var fullt av gult burr i formen av blixliknande explosioner och påminde Lianne om fyrverkerierna igår.
Detta var den stora Jättemaran – hon som hade det högsta tornet, den största makten och var Den Goda Cirkelns enda hopp i svåra tider – och det märktes. Hon var lika vacker som vördnadsbjudande, men samtidigt kunde Lianne någonstans i henne ana en öm mor som vaggat många barn till sömns.

Ur Ljus som Varit Dolt

Magiska föremål

Ingens Liber

Ingens Liber betyder den väldiga boken och är den äldsta som finns i Jättemarans torn. Boken är den viktigaste i hela Den Goda Cirkeln och hör till tornet och ämbetet. Det är Jättemarans uppgift att förvalta boken och skriva in egna uppteckningar av viktiga händelser och då och då erbjuder boken svar på frågor.

Sphera Celestin

Sphera betyder klot och är just det, ett klot av ädelstenen Celestin. Sphera, som klotet kallas i folkmun, står i Kungen av Kändos torn och är mycket gammal, till och med äldre än Den Goda Cirkeln. Det är trollformler införlivade i stenen som gör att man kan komma i kontakt med det som klotet uppfattar. Men hjälp av Sphera kan Kungen av Kändo förnimma vad som händer i Jackfälten och klotet ger även vägledning i krig.

Ensis

Ensis är det enda svärdet som kan blixtra och det smiddes för över tvåtusen år sedan av Kung Marcus. Han hade förlorat Jättemaran i krig och behövde nu jaga bort de onda på egen hand. Kung Marcus var bra på smide men blixtens magi var inte hans styrka. Han smidde då ett svärd och lyckades inpränta ljusets makt i det till den grad att det gick att ljunga blixtrar med svärdet. Med Ensis kunde Kung Marcus fördriva de onda och sedan dess har Ensis gått i arv mellan Kungarna. På Ensis står det “potestas fulgris in manu” vilket betyder “blixtens makt i min hand“. Endast den rättmätiga Kungen av Kändo kan använda Ensis.

Trollslag

En lista på vanliga trollslag

Genom gult sken kan man se många platser samtidigt
Genom rött sken kan man höra vad andra tänker
Genom telepati kan man tala med andra i tanken
Effektiv telepati är att kunna överföra mycket information snabbt
till någon annans tankar
Teleportering innebär att man kan förflytta sig med tankens kraft
Flygning innebär att man kan flyga genom tankens kraft
Ljustkonst innebär att man skapar saker av ljus, som t ex Telum som är ett klot av ljus, eller ett fort av ljus som byggs av arméerna vid krig
Läkekonst i Den Goda Cirkeln görs genom helande ljus