Häxornas magiska språk

Häxornas magi ligger i dem själva men kan förstärkas av träning, av höga torn och av magins språk som är det utdöda språket latin. Trollformler får mer makt om de uttalas på latin eftersom magin trivs med språket. 

Här följer några latinska fraser som används i böckerna med sina respektive översättningar och förklaringar från författaren själv.

Latin från Ljus Som Varit Dolt

Te ad circulum move!
Det här brukar jag skriva när jag signerar böcker eftersom det är trollformeln som förflyttar någon genom portalen till Den Goda Cirkeln. Det betyder förstås ”Förflytta dig till cirkeln!” Och första gången vi möter det är när Lillevi och Lianne kommer till Angelous träd och han hjälper dem till Advel.


Malita morbus inopiae, amor remedium
Detta är inskriptionen på ett gammalt släktsmycke som Lianne får i present. Smycket hänger ihop med en gammal profetia som Lianne försöker luska mer i. Orden betyder Ondska är en bristsjukdom och kärlek dess botemedel.


Potestas fulguris in manu
Detta är den heliga inskriptionen på Kungens magiska svärd – Ensis – och det betyder Blixtens makt i din hand. Läs mer om Ensis här.


Cum autem omnes Qui 
circulum nostrum inierunt 
totam recipient potestatem 
at servient perientque boni omnes. 
Dessa ord är ett mysterium i Ljus som varit dolt eftersom ett ord fattas på lappen där orden står skrivna, men i denna form betyder orden: Men när alla som (och så nånting bortrivet) träder in i vår cirkel, erhåller de all makt och de goda folken förslavas och förgås.


Redi ad umbram!
En användbar trollformel om man stöter på ondska då det betyder Återvänd till skuggan!

Latin från I Levande Mörker

Bona omnia!
Detta är häxornas sätt att säga skål eller hurra eller grattis och betyder helt enkelt Allt gott!


Tuam animam saluto!
Detta är en trollformel som äger makt att länka samman själars ljus och orden betyder Jag hälsar din själ.


Fulgur!
En trollformel för att åkalla och underlätta blixtar.

Latin från Allt Som Vi Lovat

Nunc, prius, semper
Detta är ett löfte som uttalas mellan syskon och betyder Nu, förr, alltid!


Kuriosa!

Hanna Höglund är gymnasielärare i svenska och latin och att läsa latin på Göteborgs Universitet är bland det roligaste och svåraste hon gjort. Hanna brinner för historia och då särskilt antiken och tycker om att grotta ner sig i komplex syntax, men den främsta anledningen till att hon tycker om latin är för att hon älskar språkhistoria. Att studera ett dött språk – ett fruset språk som slutat utvecklas (eller?) – blir en språkhistorisk laboration svår att motstå. Att just latinet skulle bli häxornas magiska språk var givet när Hanna började skriva Berättelsen om Lianne. Läs mer om Den Goda Cirkelns magi här!